^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30 - 8.00 - gry, zabawy i ćwiczenia zorganizowane oraz inspirowane przez dzieci. Praca indywidualna, w małych grupach, w zespołach. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, czynności sanitarno- higieniczne, śniadanie.

9.00 - 11.00 - prace porządkowe w grupie, praca dyżurnych. Zabawy poznawczo- wychowawcze rozwijające zainteresowania dzieci. Zabawy dydaktyczne, plastyczne, muzyczne , teatralne, sportowe. Zabawy dowolne. Spacery, wycieczki tematyczne, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze. Gry i zabawy na placu zabaw. Przygotowanie do udziału w konkursach i uroczystościach przedszkolnych. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne. Praca indywidualna z dzieckiem.

11.00 - 12.00 - Spacery w najbliższym otoczeniu, zabawy na placu zabaw. Swobodna aktywność dzieci.

Przygotowanie do posiłku- czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów. 

12.00 - 13.00 - Obiad- wyrabianie nawyków kulturalnych, zdrowotnych, wdrażanie do samodzielności. Relaksacja, odpoczynek poobiedni, zabawy wyciszające, słuchanie bajek, muzyki, opowiadań.

Swobodna aktywność dzieci według ich zainteresowań. Zabawy, gry indywidualne, zespołowe, zabawy ruchowe. 

13.00 - 16.00 - Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne. Zabawy ruchowe w sali oraz na placu zabaw, spacery. Praca indywidualna z dzieckiem. Czynności sanitarno- higieniczne. Podwieczorek. Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali, na placu zabaw.

 

Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.