^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

W przedszkolu pracują...

Kadrę naszego przedszkola i żłobka stanowi zespół ludzi, którzy zapewniają poczucie akceptacji i wzajemnego szacunku, dbających o ciepłą i rodzinną atmosferę w placówce oraz o jak najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju naszych podopiecznych.

 

Nad prawidłowym funkcjonowaniem czuwa

Pani Wicedyrektor:

 mgr Sławomira Czechlowska

 

Personel pedagogiczny

mgr Sławomira Czechlowska – wicedyrektor, nauczyciel mianowany

mgr Anna Moś - dyrektor, nauczyciel dyplomowany

mgr Dorota Wróblewska – nauczyciel dyplomowany, wychowawca oddziału V, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

mgr Aleksandra Uraczyńska - nauczyciel kontraktowy, nauczyciel popołudniowy, logopeda, oligofrenopedagog, zajęcia rewalidacyjne

mgr Bogumiła Kwiatek - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału VI, oligofrenopedagog

mgr Sylwia Trojak - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału III, biofeedback

mgr Aneta Domagała - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału VII, oligofrenopedagog

mgr Katarzyna Bentkowska - nauczyciel stażysta, wychowawca oddziału IV

mgr Ewa Pierzyna - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału I

mgr Małgorzata Morawska - nauczyciel dyplomowany, nauczyciel popołudniowy, logopeda

mgr Dominika Kowalska -  Biziak - nauczyciel kontraktowy, wychowawca oddziału II

Julia Krawczyk- Kolendowicz - nauczyciel kontraktowy, nauczyciel popołudniowy, zajęcia z języka angielskiego

mgr Paulina Matschay - nauczyciel kontraktowy, nauczyciel popołudniowy

mgr Marta Nolbert - nauczyciel stażysta, nauczyciel popołudniowy, pomoc do dziecka

 

mgr Dagmara Zgoda - nauczyciel kontraktowy

mgr Małgorzata Mucha - nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Wiśniewska - Jemioło - nauczyciel mianowany

mgr Monika Maślanka - nauczyciel kontraktowy

 

 

Personel obsługowy

Aneta Juszczak - pomoc nauczyciela w oddziale I

Dagmara Gajda - pomoc nauczyciela w oddziale IV

Joanna Karwacka - pomoc nauczyciela w oddziale V

Mariola Nawrot - pomoc nauczyciela w oddziale III

Katarzyna Serafin - pomoc nauczyciela w oddziale II

Marzena Pawlak - pomoc nauczyciela w oddziale VII

Małgorzata Babarowska - pomoc nauczyciela w oddziale VI

Mirela Marczewska - intendent

Olga Kosakiewicz - wydawca posiłków

Hanna Niełacna - szef kuchni

Iwona Samulska - pomoc kuchenna

Wanda Szar - pomoc kuchenna

Mariola Rak - pomoc kuchenna

Sabina Potyrała - pomoc kuchenna

Andrzej Juszczak - woźny

 

 

 

Pracownicy żłobka:

mgr Izabela Ambrozik - dyrektor

Mirela Marczewska - intendent

Roksana  Klein - starszy opiekun, wychowawca oddziału I 

Katarzyna Sobczak - pielęgniarka

Maria Szymkowiak - opiekun w oddziale I

Agata Leśniarek - pomoc w żłobku

Maria Wojciechowska - zastępca szefa kuchni

 

Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.