^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA

Informacja dotycząca rekrutacji

do Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie

na rok szkolny 2020/2021

Informujemy rodziców, iż rekrutacja nowych dzieci do żłobka trwa w terminie 01.06.2020 – 30.06.2020 r. i będzie przebiegała wg poniższego harmonogramu.

HARMONOGRAM ZAPISU DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

DZIECIĘCA KRAINA” W KĘPNIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN
1.

Składanie deklaracji kontynuacji przez rodziców dzieci obecnie uczęszczających do żłobka w następujący sposób:

1. do skrzynki podawczej znajdującej się przed przedszkolem, lub

2. skan deklaracji przesłany mailem na adres przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21.05 – 26.05.2020 r.

(do godz. 15:00)

2.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków dla kandydatów do żłobka na rok szkolny 2020/2021.

 

Wydawanie będzie odbywało się w następujący sposób:

1. wydruk wniosku ze strony przedszkola: www.dzieciecakraina.kepno.pl

2. odbiór wniosków ze skrzynki podawczej znajdującej się przed przedszkolem,

 

Przyjmowanie wniosków do żłobka w następujący sposób:

1. do skrzynki podawczej znajdującej się przed przedszkolem (w zamkniętych kopertach wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów),

2. skan wniosku i załączników przesłany mailem na adres przedszkola Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

01.06 – 30.06.2020 r.

(do godz. 15:00)

3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej 03.07.2020 r.
4.

Ogłoszenie wyników naboru

– kontakt telefoniczny z dyrektorem żłobka pod numerem 696 061 662

06.07.2020 r.

8:00 – 15:00

PIERWSZEŃSTWO W PRZYJECIU MAJĄ W KOLEJNOŚCI DZIECI:

 

1. Zamieszkałe na terenie Gminy Kępno.

2. W szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej.

3. Z rodzin wielodzietnych tj. rodzin wychowujących troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia.

4. Matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, bądź niezdolność do samodzielnej egzystencji.

5. Umieszczone w rodzinie zastępczej.

6. Których oboje rodzice pracują.

7. Niepełnosprawne.

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE POWYŻSZYCH KRYTERIÓW:*

1. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dołączone do wniosku.

2. oświadczenie o okolicznościach wskazujących na szczególnie trudną sytuację rodzinna lub zdrowotna dziecka,

3. oświadczenie o wielodzietności rodziny,

4. kopia orzeczenia o niepełnosprawności matki lub ojca dziecka,

5. kopia postanowienia sadu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,

6. zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców dziecka,

7. kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

 

Dyrektor żłobka może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w złożonych oświadczeniach.

 

*Podstawa Prawna: Uchwała nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27.06.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie.

 

 

 

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka:

https://drive.google.com/file/d/1fiT3F1eX8FFaTLzcgdcHkAwggTWq3Q52/view?fbclid=IwAR3ikoV_DT676JFV-xy9geK-_WXIxy8Tb5UXToJDMrM_QD9OGMLNqfKswrc

 

Jak i wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia:

https://drive.google.com/file/d/1e6pVvRET9aFo0USe6nQ1EsnAzKTpCvbn/view?fbclid=IwAR3ikoV_DT676JFV-xy9geK-_WXIxy8Tb5UXToJDMrM_QD9OGMLNqfKswrc

Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.