^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

DRODZY RODZICE!

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493),

Realizacja podstawy programowej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

Wychowawcy poszczególnych oddziałów skontaktują się z Państwem i omówią sposoby realizacji podstawy programowej przez Państwa dziecko.

Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.