^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

REKRUTACJA 2019- PRZEDSZKOLE

INFORMACJA DOTYCZĄCA  REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 W KĘPNIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

Informujemy rodziców, iż od dnia 11.02.2019r. do 21.02.2019r. będą wydawane deklaracje  potwierdzenia woli kontynuowania wychowania przedszkolnego dla dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola.

 

Ponadto informujemy, iż rekrutacja nowych dzieci będzie przeprowadzana elektronicznie.

 

Adres strony:       https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kepno

                               

www.kepno.przedszkola.vnabor.pl

Harmonogram

L.p. Rodzaj czynności termin    
1. Składanie pisemnej deklaracji potwierdzenia woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko aktualnie uczęszcza.

11.02.2019 – 21.02.2019

do godz. 14:00

 
2. Złożenie wniosku na stronie, wydrukowanie i złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z załącznikami.        01.03.2019 - 12.03.2019  
 
3. Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. 01.03.2019 – 15.03.2019  
4. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. do 01.04.2019  

 

5.

Potwierdzenie woli w formie pisemnej przez rodziców dzieci zakwalifikowanych. 01.04.2019 – 04.04.2019  
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. do  05.04.2019  
7. Jeżeli po rekrutacji pozostaną w przedszkolu wolne miejsca odbędzie się rekrutacja uzupełniająca od 08.05.2019  

Podstawa Prawna: Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29.01.2019 r.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego

I etap

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Kępno  niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, komisja po weryfikacji wniosków   w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria ustawowe tj.: 

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

                   5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

                   6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

                    7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Podstawa Prawna: Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r. art. 131, ust. 2

II etap

kryteria lokalne:

 1. 1.   Zadeklarowanie pobytu dziecka w przedszkolu 8 godzin dziennie i więcej – 4 punkty;
  1. 2.      Kandydat uczęszczał w roku poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzony jest nabór, do żłobka znajdującego się pod tym samym adresem, co przedszkole, do którego kandyduje – 35 punktów;
  2. 3.      Rodzeństwo kandydata:
   1. a)    kandyduje lub będzie kontynuować naukę w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, w przedszkolu do którego o przyjęcie ubiega się kandydat, lub
   2. b)   będzie kontynuować opiekę w żłobku znajdującym się pod tym samym adresem, co przedszkole, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 23 punkty;
  3. 4.  Do przedszkola kandyduje dziecko, które kończy 6 lat w roku kalendarzowym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja – 15 punktów;
  4. 5.   Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego znajduje się przedszkole, do którego kandyduje  - 11 punktów;
  5. 6.   Odprowadzanie przez rodziców/opiekunów prawnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno  - 12 punktów.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXV/260/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 lutego 2017 r.

Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.